İNTERMODAL VE MULTİMODAL TAŞIMACILIK

          Çevreci yaklaşımın taşımacılık sektöründe önem kazandığı çağımızda, ticaretin dünya üzerinde yayılmasından beri çok modlu taşımacılık yapılmaktadır. Coğrafi konumlar ve çevresel faktörlerin yanısıra, ülkelerin gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla birlikte, taşıma modlarında uzmanlaşılan bölgeler ortaya çıkmıştır. Bu bölgeler, karma taşıma metodunun gelişmesini sağlayan lojistik merkezler haline gelmiştir.

          Taşımacılık modları arasındaki transferi kolaylaştıran altyapı kurulumu ve taşıma araç/ekipmanları sayesinde, lojistik sektörünün gelişimi sürdürülebilir hale gelmektedir. Karayolu ile denizyolu taşımalarının bir arada kullanılmasını sağlayan aktarma limanları ve RO-RO (Roll On Roll Of) gemileri; karayolu ile demiryolu modlarını bir araya getiren aktarma istasyonları ve RO-LA (Rollende Landstrasse) demiryolu taşımacılığı mevcuttur.

          Özünde karma taşımacılık modelini oluşturan bu iki taşımacılık metodunun farkları ve getirilerine odaklanılacaktır.

İntermodal Taşımacılık; yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmaksızın, yalnızca taşıma ünitelerinin(konteyner vb.) aktarılması ile, birden fazla taşıma şeklinin bir arada kullanılmasıyla oluşan taşımacılık şeklidir. Amaç, göz önünde bulundurulan maliyet, zaman ve çevresel etkiler gibi kriterlerin, koşulların gerektirdiği seviyede en uygun hale getirilmesidir.

İntermodal Taşımacılıkta, yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma modları için, birden fazla taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; dış dolum yapılan konteyner taşımaları ve Ro-Ro güzergahını kullanan karayolu araçları ile yapılan taşımalar; taşıma ünitesinin içindeki yüklerin, başka bir üniteye aktarılmadan sevk edildiği intermodal taşımalara örnektir.

Multimodal Taşımacılık; yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmak maksadıyla, birden fazla taşıma modunun kullanımasıdır. Küresel ticaretin işleyişini kolaylaştıran bu taşıma modeli; özellikle dökme yüklerin taşınmasında kullanılan bir yöntemdir.

          Multimodal taşımacılıkta, yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma modları için, tek taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılmaktadır. Süreçte yer alan birden fazla taşıma modunu, tek bir taşıyıcı firma organize etmektedir.

          Yükleme ve varış yerleri arasındaki ana taşımanın denizyolu olarak tercih edildiğini varsaydığımızda; Kombine Taşıma Konişmentosu (Combined Transport B/L) veya Çok Modlu Konişmento (Multimodal B/L) düzenlenerek, taşıma sürecindeki birden fazla taşıma modunun tek bir kontrat altında sözleşmeye bağlanması sağlanmaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında da, Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu (IMDG-IMO) ve ADR Ref.5.4.1 uyarınca gerekli taşıma belgesinin, Konteyner Ambalaj Sertifikası Taşıma Belgesi’nin gerektirdiği bilgileri içermesi veya bu belgeyi ekinde bulundurması gerekmektedir.

          Multimodal ve İntermodal taşımacılık terimleri; özünde karma bir taşıma metodunu içerse de, yüklerin içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılma durumları ve sözleşmelerde yer alan taşıma sorumluluklarının paylaştırılması bakımından farklılıklar göstermektedir. İntermodal taşımacılıkta; yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden başka bir üniteye aktarılmaması ön plana çıkarken, multimodal taşımacılıkta ise, tek bir taşıyıcı firma ve taşıma sözleşmesinin varlığı farklılık yaratmaktadır.

İZMİR

  • Mansuroğlu Mahallesi Ankara Cad. No:81 K:12 D:90 Bayraklı Tower, Bayraklı/ İZMİR
  • (+90) 0232.503 13 84 pbx
  • info@sonarlojistik.com

Fransa'ya taşıma yapan firmalar Bulgaristan'a taşıma yapan firmalar Kosova’ya taşıma yapan firmalar Makedonya'ya taşıma yapan firmalar Yunanistan'a taşıma yapan firmalar Karadağ’a taşıma yapan firmalar Bosna Hersek'e taşıma yapan firmalar Romanya'ya taşıma yapan firmalar İtalya'ya taşıma yapan firmalar İspanya'ya taşıma yapan firmalar